AanmeldenLogin

Met MijnPersoonlijkeWensen.nl helpen wij u om uw wensen en nalatenschappen goed en rechtsgeldig vast te leggen.

Wij maken het voor iedereen mogelijk om rechtsgeldige akten op te maken en het origineel te deponeren in ons archief. Tevens wijst u vertrouwenspersonen aan die uw akten kunnen opvragen wanneer dat nodig is. Wij maken het mogelijk en u heeft de regie.
Snel, simpel, online en erg voordelig!

MijnPersoonlijkeWensen.nl is ontwikkeld in samenwerking met Notarissen, Juristen en ICT'ers.