AanmeldenLogin

 


  Uw testament         
voor maar €99,- bij de Notaris


Het overzicht op deze pagina geeft u inzicht in welke situaties u ons testament kunt gebruiken. 

Mocht het "Mijn Persoonlijke Wensen testament" in uw situatie niet volstaan, kunnen wij u doorverwijzen naar een bij ons aangesloten notaris.
U kunt in een persoonlijk gesprek uw wensen met de Notaris bespreken.

 In welke situaties WEL geschikt 

wanneer u alleen bent 

wanneer u bent gescheiden zonder kinderen 

wanneer u gescheiden bent met kinderen

wanneer u samenwoont zonder kinderen 

wanneer u samenwoont met gezamenlijke kinderen 

wanneer u samen woont met kinderen uit een andere relatie

wanneer u gehuwd bent met gezamenlijke kinderen 

wanneer u gehuwd bent met kinderen uit een andere relatie

wanneer u geregistreerd partner bent met kinderen uit een andere relatie

wanneer u geregistreerd partner bent 

wanneer u geregistreerd partner bent met gezamenlijke kinderen 

wanneer u een vorig testament wilt herroepen 

wanneer u de voogdij wilt regelen 

wanneer u een executeur aan wilt stellen 

wanneer u iemand wilt onterven 

wanneer u de regels van plaatsvervulling wilt in of uitschakelen 

wanneer u een legaat (schenking) wilt nalaten aan iemand of aan een goed doel


In welke situaties NIET geschikt:

wanneer u door een eigen bedrijf extra regelingen wilt opnemen

wanneer u niet de Nederlandse nationaliteit hebt

wanneer u een erfgenaam wilt toevoegen

wanneer u (onroerende) zaken in het buitenland bezit

wanneer u grote sommen geld wilt nalaten (i.v.m. erfbelasting en fiscale regelingen)