Voogdij

Mobile computing devices. Laptop, tablet pc and  cellphone. 3d

archief kasten
archief kasten

Abonnement

Vragen over abonnementen.

Hoe waardeer ik mijn basis abonnement op naar een premium abonnement?

Als u ingelogd bent en uw testament wilt opmaken en afdrukken krijgt u automatisch het verzoek om op te waarderen naar een premium abonnement.

Ik heb een proefabonnement afgesloten, en nu?

U ontvangt na het afsluiten een email met uw inloggegevens.
U logt in en kunt beginnen met het verkennen van het systeem.
Tussentijds ontvangt u enkele e-mails van ons.

Ik wil mijn basisabonnement opzeggen. Hoe doe ik dat?

Het basisabonnement is na 1 jaar kosteloos opzegbaar door middel van een aangetekend schrijven.
Zie algemene voorwaarden “abonnement opzeggen”.

Kan ik van premium weer terug naar het basis abonnement?

Dit kan alleen wanneer u nog geen testament heeft opgemaakt en bij de notaris heeft laten registreren.

Waarvoor dient de eenmalige bijdrage voor de notariskosten?

Binnen het premium abonnement word een eenmalige bijdrage voor notariskosten in rekening gebracht om uw testament rechtsgeldig te maken.

Wat gebeurt er met mijn testament als ik mijn abonnement opzeg?

De notaris houdt uw testament in depot maar u kunt geen gebruik meer maken van onze diensten. Dat houd in dat de jaarlijkse depotkosten voor uw rekening komen. Wijzigingen in uw testament komen na opzegging van uw abonnement ook voor uw rekening. Deze kosten zijn aanzienlijk hoger dan via de dienstverlening van Mijn persoonlijke wensen.nl

Wat is het premium abonnement?

Het premium abonnement is een uitbreiding van het basis abonnement waarbij het mogelijk is om, wanneer nodig, een notarieel testament op te maken.

Vragen over uw accountgegevens.

Ik ben mijn wachtwoord en/of inloggegevens vergeten / kwijt, wat moet ik doen?

U dient contact op te nemen met de klantenservice van MPW
MPW heeft een versleutelde versie van uw gegevens in haar digitale kluis.
Op de website kunt u op de “contact” pagina een pdf bestand downloaden waarmee u een schriftelijke aanvraag kunt doen. Deze kunt u na ondertekening gezamenlijk met uw identiteitskaart scannen en mailen. Onze medewerkers controleren / vergelijken de handtekening.

Tips voor het veilig bewaren van het wachtwoord en inloggegevens
1. Sla het wachtwoord op in de online kluis van MPW
2. Druk de ontvangen mail met wachtwoord af en doe deze in en enveloppe en geef de enveloppe in depot bij MPW of leg de enveloppe op een veilige plek in uw woning (bijv. kluis).
3. Zet de inloggegevens in een apart bestand in uw computer, genaamd “huisarts, gereedschapslijst” of iets dergelijks.

Onze Diensten

Vragen over onze dienstverlening en wat u regelt.

Heb ik nog een uitvaartverzekering nodig als ik MijnPersoonlijkeWensen.nl gebruik?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie en of u voldoende financiële middelen beschikbaar heeft om deze kosten zelf te betalen. Daarnaast is het afhankelijk van uw persoonlijke wensen.

Hoe werkt MijnPersoonlijkeWensen.nl?

1. Via deze LINK gaat u naar de aanmeldpagina.
2. Als u alle gevraagde gegevens heeft ingevuld drukt u op verzenden.
3. U ontvangt na enkele seconden een email met uw persoonlijke inloggegevens.
4. U gaat via de website naar het inloggedeelte via de knop rechts boven in de pagina “log in”.
5. Wanneer u ingelogd bent zit u in uw beveiligde omgeving en kunt u beginnen met het invullen van de gevraagde informatie. Wij adviseren om eerst deze “algemene gegevens” in te vullen.
6. Vervolgens gaat u aan de slag bij “beheer documenten”.

Wat kan ik met een Codicil?

Een codicil is een zelf geschreven, ondertekend en gedagtekend document waarin spullen kunt nalaten (bijvoorbeeld kleding, kast, schilderij of muziekinstrument). Daarnaast heeft u de mogelijkheid om intellectuele eigendommen (auteursrechten, muziekstukken, geschriften enz..) na te laten. Huisdieren behoren ook tot de mogelijkheid.

Wat kan ik met een Medische behandelingsakte?

Met uw medische behandelingsakte maakt u kenbaar welke medische wensen u heeft op het moment dat u zelf geen beslissing meer kunt nemen. In deze akte wijst u een gevolmachtigde(n) aan om deze beslissingen voor u te nemen. Deze gegevens zijn dan ook bekend bij uw behandelend arts.
Situaties waar u aan kunt denken:
1. ernstige ziekten zoals alzheimer, dementie enz..
2. wel of niet reanimeren of beademen.
3. Wanneer u een ernstig ongeval heeft.
4. Beslissingen over risicovolle medische ingrepen.
5. Alle overige ernstige situaties.

Wat kan ik regelen met een uitvaartakte?

Met uw uitvaartakte bepaald u welke wensen u heeft omtrent uw uitvaart. Ook kunt u aangeven wie de opdrachtgever is om deze zaken te regelen.

Wat regel ik in het Persoonlijk Memorandum?

Het Persoonlijk Memorandum is een belangrijk document waarin veel van uw persoonlijke informatie staat die u bij leven (liever) niet deelt met uw naasten. Dit betreft informatie over verzekeringen, vindplaatsen, wachtwoorden, inloggegevens, bankrekeningen etc….

Wat regel ik in het Testament?

In uw testament regelt u al uw waardevolle nalatenschappen. Het gaat hier met name om uw onroerende goederen, waardevolle kunst of verzamelingen, uw geld en andere vermogensbronnen.
Daarnaast kunt u de voogdij regelen met daaraan gekoppeld diverse voorwaarden. Ook het nalaten van een legaat (schenking aan iemand anders dan uw wettelijke erfgenamen) is mogelijk.
Tevens kunt u via uw testament een wettelijk erfgenaam onterven.

Wat regel ik met de Voogdij?

Met de voogdij regelt u door wie uw minderjarige kinderen worden opgevangen en verzorgd op het moment dat u iets overkomt.

Welke akten maak ik op?

1. Een Codicil
2. Een uitvaartakte
3. De voogdij
4. Persoonlijk Memorandum
5. Het Testament

Veiligheid

Vragen betreffende de veiligheid. Zie ook onze "privacy statement".

Hoe gaan we om met de privacy?

Dit is uiteraard goed en volgens de regels geregeld.
Privacy statement Mijn Persoonlijke Wensen.

Mijn Persoonlijke Wensen beschermt uw eigen gegevens en privacy. In deze privacy statement kunt u lezen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe wij uw gegevens bewaren en gebruiken.
Deze privacy statement is van toepassing op onze website, www.mijnpersoonlijkewensen.nl en de diensten die wij, Mijn Persoonlijke wensen, aanbieden.

Welke persoonlijke gegevens bewaren wij?
Uw persoonlijke gegevens kunnen op verschillende momenten worden bewaard zoals wanneer u onze website bezoekt, een persoonlijk account aanmaakt op onze website, gebruik maakt van onze diensten of contact met ons opneemt. We bewaren gegevens zoals uw naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mailadres. We kunnen ook niet persoonlijke gegevens bewaren zoals uw type browser, uw type computer en technische informatie van de manier waarop u contact maakt met onze website.

Waarom bewaren we uw persoonlijke gegevens?
We bewaren en verwerken uw persoonlijke gegevens ten behoeve van de volledigheid van onze diensten en om de opdrachten te verwerken, onze diensten te verbeteren, te beschermen en uw persoonlijke account te beheren. Soms zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om belangrijke informatie te sturen zoals een verandering in onze Algemene Voorwaarden of het privacy statement. Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens niet delen met anderen. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en blijft daardoor altijd op de hoogte van branche-informatie en ontwikkelingen binnen onze dienstverlening. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen dan kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@mijnpersoonlijkewensen.nl

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Wij doen dit met een beveiligde Secure Socket Layer (SSL) verbinding. Dit maakt het mogelijk om informatie van de browser (klant) naar de Server (MPW) en terug, gecodeerd te versturen. Hierdoor kunnen de personen die niets met uw gegevens te maken hebben er niet bij.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien, veranderen of verwijderen?
U kunt uw persoonlijke gegevens inzien, veranderen of verwijderen door in te loggen op uw account.

Cookies.
We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op en werking van onze website te verbeteren. Een cookie is een klein stukje informatie wat op uw computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Met cookies kan onze website uw computer herkennen wanneer u ons wederom bezoekt. Cookies zorgen er dan onder andere voor dat de website snel is, u onze website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen. Als u geen cookies wilt ontvangen kunt u in uw browser uw instellingen veranderen en de cookies verwijderen. Let wel op, onze website werkt dan minder goed.

Links.
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacyschending van deze website. Wij adviseren u dan ook om altijd de privacy statement van de website te lezen.

Wijzigingen in het privacy statement.
Wij kunnen deze privacy statement zo nu en dan bijwerken. Als we een grote verandering aanbrengen in het privacy statement of in de Algemene Voorwaarden zullen we dit op de website vermelden en sturen we u een e-mail.

Vragen.
Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u een email sturen naar klantenservice@mijnpersoonlijkewensen.nl

Hero Dienstverlening LLP
Hoefpad 6
3295 BB, ’s-Gravendeel
T: 085-7325899
www.mijnpersoonlijkewensen.nl

Hoe veilig is MijnPersoonlijkeWensen.nl?

De veiligheid van uw akten en alles wat u geregeld heeft is uitermate goed geregeld.
Het internetverkeer gaat via een SSL verbinding zoals banken ook gebruiken.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er genomen?

Beveiliging en veiligheidsmaatregelen van Mijn Persoonlijke Wensen
– Secure Socket Layer (SSL) verbinding
– Informatie van browser naar server en terug word gecodeerd.
– Gecodeerde informatie kan door middel van inloggen (gebruikersnaam en wachtwoord) worden gedecodeerd.
– Wachtwoord word door Mijn persoonlijke Wensen gegenereerd en is niet aan te passen of te veranderen.
– Wanneer de cliënt het wachtwoord kwijt is kan dit alleen schriftelijk opnieuw worden aangevraagd. Het aanvraagformulier is te downloaden van de website en dient te worden ondertekend en voorzien van een kopie van het legitimatiebewijs.
– Mijn Persoonlijke Wensen adviseert gevoelige of risicovolle informatie achteraf (na het afdrukken van de betreffende akten) handmatig toe te voegen.
– Akten worden gegenereerd maar niet online opgeslagen door Mijn Persoonlijke Wensen.
– Middels “history” kan een cliënt zien wat en wanneer de laatste aanpassingen zijn gedaan. Mijn persoonlijke Wensen kan dit op verzoek van cliënt of de nabestaanden nakijken en hiervan een rapportage opmaken.
– Door veelvuldig foutief in te loggen komt men automatisch op een “black-list” en krijgt Mijn Persoonlijke Wensen daar melding van.
– Alleen een door de cliënt benoemde vertrouwenspersoon of personen kunnen de gedeponeerde akten opvragen en inzien.

Zijn mijn akten veilig opgeborgen?

Uw akten zijn opgeborgen in een professionele archiefruimte welke voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Dit betekend dat ons archief 24/7 fysiek en door camera’s bewaakt wordt en voorzien is van klimaatbeheersing en brandbeveiligingssysteem.

testament

chronisch zieken

Young Girl Sleeping In Intensive Care Unit

voetstap in zand - HR